ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

Wellcome to Gypsycard Website ( ยินดีต้อนรับสู่เว็บยิปซีการ์ท )บทอธิฐานขออโหสิกรรม


( ตั้งนะโม 3 จบ )

กายะกัมมัง  วะจีกัมมัง  มะโนกัมมัง  สัญจิจจะกัมมัง 
อะสัญจิจจะกัมมัง  ขะมันตุ  เม 
อะโหสิกัมมัง  ภะวะตุ เม


" กรรม ใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็น กายกรรม 3  วจีกรรม 4  มโนกรรม 3
ที่ข้าพเจ้า ........... ได้กระทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้

เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ  ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า   อย่าได้จองเวรจองกรรม

ต่อกันอีกเลย   แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม  ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ...  ขอยก

ถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน   และขอจงดลใจให้พวกเขาเหล่านั้น  กลับมามีเมตตาจิต   คิดเป็นมิตร

กับข้าพเจ้า  เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป


ด้วยอานิสงส์...แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าฯ พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน... วงศาคณาญาติ และผู้มี

อุปการคุณ  ของข้าพเจ้าทุกท่าน  จงพ้นจากความทุกข์ยาก   ความลำบากเข็ญใจ   ความทุกข์อย่าได้

ใกล้  ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี  มีโชคมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย 

ทั้งสิ้น  จงเสื่อมสิ้นหายไป  นึกคิดปรารถนาสิ่งใด  ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม   ขอให้สิ่งนั้นๆ

จงพลันสำเร็จ..... จงพลันสำเร็จ.....  จงพลันสำเร็จ  เทอญ... ”


นิพพานัง  ปัจจะโย  โหตุ

 

 

หมายเหตุ  :     สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งเป็นกุศลสำหรับตัวท่าน... สาธุ