ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+


 

ประวัติท่านรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม ( ฮง ) 

                          

ยี่กอฮง หรือ ยี่โกฮง ท่านเป็นเจ้าสัวชาวจีนแต้จิ๋ว เป็นเศรษฐี ผู้นำชุมชนชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 6


นามเดิมของท่านคือ ตี๋ย้ง แซ่แต้ ท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม ( ฮง ) นายอากรบ่อนเบี้ย

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6  ท่านเป็นต้นของนามสกุล “เตชะวณิช”


ท่านเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่ 3  บิดาอพยพเข้ามาหากินทางภาคเหนือของไทย  แต่ต่อมาได้อพยพครอบครัวกลับ

เมืองจีนอีกครั้ง ซึ่งขณะนั้น ด.ช. ตี่ย้ง มีอายุได้ 8 ขวบแล้ว  เมื่อกลับถึงเมืองจีนได้ไม่นาน บิดาก็เสียชีวิต ครอบครัว

ของท่านที่ประกอบไปด้วย มารดาและพี่ชาย อยู่ในสภาพที่ยากจนมาก ครั้นเมื่ออายุได้ 13 ปี ก็ได้เดินทางมาทำงาน

ที่ ซัวเถา จนเมื่ออายุได้ 16 ปี  ท่านก็ได้อาศัยเรือเดินทางมาเผชิญโชคที่ประเทศสยาม  เมื่อมาถึงบางกอก  ท่านได้

สมัครเป็นเสมียนโรงบ่อนเบี้ยของ พระยาภักดีภัทรากร ( เหล่ากี้ปิง )  เมื่อท่านมีประสบการณ์มากพอ  ท่านก็เป็นนาย

อากรบ่อนเบี้ยเอง  โดยการประมูลเป็นเจ้าภาษีอากรโรงหวยแบบจีน ที่เรียกว่า  หวย 36 ตัว  นอกจากนี้ ยังได้ตั้งร้าน

ส่งสินค้าออก และนำสินค้าเข้า  และยังมีกิจการโรงสี เคียมฮั้ว  และทำหนังสือพิมพ์  ฯลฯ   แม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มี

การศึกษา  แต่กลับมีบทบาทสำคัญในฐานะ ผู้นำชุมชนชาวจีนในสยาม  พร้อมคณะอีก 12 ท่าน  และได้ก่อตั้งมูลนิธิ

“ ปอเต็กตึ้ง ”  ในปี พ.ศ. 2445   เพื่อจัดการงานศพให้กับชาวจีนอพยพที่ไร้ญาติ   ซึ่งต่อมาได้มีการขยายงานถึงศพ

คนไทยที่ไร้ญาติด้วย


ท่านได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง  บริษัทเรือเมล์จีนสยาม  เพื่อทำลายการผูกขาดของบริษัทเดินเรือตะวัน

ตก  และเพื่อรองรับการเติบโตด้านการค้าระหว่างจีนและไทย


ในปี พ.ศ. 2459  ท่านได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งโรงเรียน เผยอิ้ง  หรือ ป่วยเอ็งฮักเหา   อีกทั้งยังบริจาคเงินช่วยเหลือ

อุทกภัย  และสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่มณฑลซัวเถา อีกทั้งได้ส่งเงินกลับไปสร้างศาลเจ้า และบ้านพักให้กับ

มารดาที่เมืองจีน ส่วนเมืองไทยท่านยังชอบบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลอยู่บ่อย ๆ     เนื่องจากรายได้ของท่านมา

จากการเป็นเจ้าภาษี   เมื่อได้มีการยกเลิกภาษีอากรสุรา  ยาฝิ่น โรงหวย  และบ่อนเบี้ย   ฐานะทางการเงินของท่าน

จึงถูกกระทบโดยตรง  แต่ท่านก็ยังให้ความข่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ต่อไปเท่าที่ฐานะจะอำนวย


ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2479  ขณะอายุได้ 84 ปี ศพของท่านได้นำกลับไปฝังที่สุสานในเมืองปัง

โดยประเทศจีน


เนื่องจากท่านเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหวย และชอบช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จึงทำให้มีผู้นิยมกราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ โดยต่างก็เชื่อว่า หากจะมีความโชคดีจากการเสี่ยงโชค  เสี่ยงด้านเล่นการพนัน  การแทง

หวย ต้องเจ้าพ่อยี่กอฮง หรืออากงแห่งนักเสี่ยงโชคเท่านั้น ที่ไม่ทำให้ผิดหวัง หากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใด ๆ  ก็จะไป

ขอพรจากท่าน เพราะท่านชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ของไหว้หรือของแก้บน  เท่าที่ทราบ ท่านโปรด  โอยั้วแก่ ๆ

ไม่ใส่น้ำตาล  พวงมาลัยดอกดาวเรือง  และหมากพลู
............................................................................................