ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+


(Root) 20121021_58245.jpg(Root) 20121021_58245.jpg

Wellcome to Gagto

การกราบไหว้ขอพรท้าวมหาพรหม  ( พระพรหม ๔ หน้า )

 


-     ใช้พวงมาลัยดาวเรือง ๔ พวง (๑ พวงต่อ ๑ พระพักตร์ )  ธูป ๑๖ ดอกต่อพระพักตร์
คาถาบูชาพระพรหม


ตั้งนะโม ๓ จบ


โอมพระหรหมเทวานัง ( ๓ จบ )


โอม พรัมมะเนนะมะ พรัม มะเทวะ นะ มัส เต   ( ๓ จบ )คำสักการะขอพร   ( ให้อธิษฐาน ๑ เรื่องเหมือนกันทั้ง ๔ ด้าน )


ข้าพเจ้าชื่อ ............................ ขอน้อมนมัสการองค์ท่านท้าวมหาพรหมผู้เป็นใหญ่แห่งแดนสรวง ข้าพเจ้า


ขอน้อมทูลเชิญญานบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหม  ได้โปรดเสด็จลงมาประทับ อยู่ ณ ที่นี้ เพื่ออำนวย


พรให้แก่ข้าพเจ้า ทำสิ่งใดประสพความสำเร็จ  หากมีกรรมอันใดคอยเหนี่ยวรั้ง   ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน


สุขภาพร่างกาย ข้าพเจ้าขออธิษฐาน  ....................................................................................


ขอให้คำวิงวอนดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลด้วยบุญบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหมด้วยเทอญ


( ทำจนครบ ๔ พระพักตร์และวนมาที่หน้าพระพักตร์แรกอีกครั้ง และกล่าวดังนี้ )


ข้าพเจ้า ...................... ได้กระทำการวิงวอนต่อองค์ท่านท่าวมหาพรหมทั้ง ๔ ทิศ ณ บัดนี้ขอให้คำวิงวอน


ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศ


ขอให้คำวิงวอนดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลด้วยบุญบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหมด้วยเทอญ
 

                                                                        อนุโมทนา สาธุ

                     ..................................................................................................................................

                           ***  จัดพิมพ์เผยแพร่โดย อ. บุษกล  เต็มทวีวรรณ  โทร  086 685 2406  ***


                                                              *** “ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี พลิกชะตาชีวิต” ***