ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

 

กฎแห่งกรรม๑.       เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย

          เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์ 

๒.       เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ

          เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจน 

๓.       เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน  ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่

          เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียว ไม่ยอมทำทานคนจนในชาติก่อน 

๔.       เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โต

          เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน 

๕.       เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมาก

          เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน๖.       เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย  และรูปงาม

          เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน๗.      เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาด ปราดเปรื่องมีปัีญญาดี

          เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติในชาติก่อน๘.       เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุก ๆ คน  และมีเพื่อนมากมาย

          เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน๙.       เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้า

           เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ  ไม่ดูแคลนคนไร้ญาติในชาติก่อน๑๐.     เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้า

           เพราะคุณเคยยิงนก  ตกปลา  และพรากสัตว์ในชาติก่อน๑๑.     เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรง

           เพราะคุณเคยปล่อยนก  ปล่อยปลา  ปล่อยสิ่งมีชีวิตในชาติก่อน๑๒.     เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้น

           เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มากมาย๑๓.     เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้

           เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน๑๔.     เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใส

           เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ๑๕.     เหตุใดชาตินี้คุณโง่ ปัญญาอ่อน และหูหนวก

           เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่๑๖.     เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ

          เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ๑๗.    เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย

           เพราะชาติก่อนคุณใช้ตาข่าย ล่าและดักสัตว์๑๘.     ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา  ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ

           และจะฆ่ากันไปมา  ไม่มีที่สิ้นสุด๑๙.     ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่า กฎแห่งกรรม

            คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้าหมายเหตุ   :    อ่านเสร็จแ้ล้ว ถ้าส่งต่อหรือชวนเพื่อนมาอ่านต่อ  ก็เหมือนได้ปฏิบัติตามกฎแห่งกรรม

                      ข้อที่ ๑๙ แล้ว  ด้วยความปรารถนาดี จากใจชาวคณะผู้จัดทำ