ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

 ประวัติและความเป็นมาของไพ่ยิปซี

 

ไพ่ยิปซี หรือ ไพ่ทาร์โรท์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาจาก หรือกำเนิด

มาจากประเทศใดมีแต่การคาดเดาว่า น่าจะมาจากประเทศอินเดียโดยกลุ่มยิปซีที่เป็นพวกเร่ร่อนไม่มีที่

พักพิงอันแน่นอน   และคาดว่าพวกยิปซีน่าจะเป็นชาวอินเดียตอนเหนือที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วกระจัด

กระจายออกไปอยู่ทั่วโลกและได้เร่ร่อนไปยังสถานที่ต่างๆ และมุ่งสู่อาหรับแถบเปอร์เซียไปจนถึงอียิปต์

แต่ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตอนกลางเร่ร่อนไปมาระหว่าง  ฝรั่งเศส และสเปน     ผู้ชายชาวยิปซีจะมีอาชีพ

ปศุสัตว์ ช่างซ่อม หรือนักแสดงละครสัตว์   ตามสวนสาธารณะต่างๆ  ส่วนผู้หญิงชาวยิปซีมักจะมีความ

ถนัดทางขายอาหาร  และเป็นหมอดู  โดยทำนายด้วยลูกแก้ว  หรือไพ่  และลายมือ    ทั้งนี้มักจะมีความ

แม่นยำอย่างน่าเกรงขามในการคำนาย


ชาวยิปซีสามารถที่จะดำรงความเป็นผู้สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ และเอกลักษณ์เฉพาะตน  อีกทั้งยังมีภาษา

และวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมของตนเองไม่น้อยหน้าเผ่าอื่น ๆ   เช่น   ชาวยิวและชาวปาเลสไตน์  

คนทั่วไปมักจะหวาดกลัวชาวยิปซีไม่น้อยทีเดียว   เพราะรู้สึกว่าชาวยิปซีเหมือนพวกพ่อมดหรือแม่มด

ที่พร้อมจะใช้เวทย์มนต์สาปแช่งผู้อื่น หรือใครก็ได้ในระหว่างการเดินทางก็ได้ใช้ไพ่ซึ่งลักษณะของไพ่

อาจยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอนนักเหมือนในปัจจุบัน


เพื่อเป็นการทำนายทายทักในเรื่องต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง หรือการดำเนินชีวิตด้วย   จากนั้นใน

เวลาต่อมาไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรท์ได้เข้ามามีประวัติการริเริ่มใช้ในศตวรรษที่ 14  ในราชสำนักฝรั่งเศษ

ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ส์ที่ 6 โดยในปีค.ศ.1390 ได้มีหญิงยิปซีคนหนึ่งนำไพ่ยิปซีเข้าถวาย

ความสำราญแก่พระเจ้าชาร์ส์ที่ 6   และพระราชินีโอเด็ท   หญิงยิปซีคนนั้นได้อธิบายเรื่องราวความลับ

ส่วนพระองค์ชองพระเจ้าชาร์ส์ที่ 6   และพระราชินีโอเด็ทได้อย่างไม่น่าเชื่อ  ทั้งอดีต   และปัจจุบันรวม

ทั้งได้ทำนายถึงอนาคต  และต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่า เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์นั้นทุกประการ    จึงทำ

ให้ไพ่ยิปซีเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาต่อมา


 

 

"ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี  พลิกชะตาชีวิต ลิขิตกรรม"

 

ตามที่ได้ทราบประวัติของไพ่ยิบซีมาแล้วข้างต้น   พอสรุปได้ว่าไพ่ยิปซีก็คือ   หนึ่งในศาสตร์ของการดู

ดวงแขนงหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณกาลของชาวยิปซี  ปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลายกันอย่างทั่วโลก เนื่อง

จากความแม่นยำ  และความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้   ดังนั้นไพ่ยิปซี  จึึงเป็นศาสตร์ของการดู

ดวงที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุดแบบหนึ่ง  ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน หรือแม้แต่ในประเทศไทยของ

 เราเองก็ตาม ..............

 

การดูดวงโดยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี  เป็นการดูดวงโดยอาศัยดวงของผู้ที่ต้องการดูโดยตรง  เนื่องจากผู้

ที่ต้องการดูจะต้องเลือกไพ่ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ประกอบกับผู้ที่อ่านไพ่จะ

ต้องมีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการอ่านไพ่อย่างสูง อีกทั้งจะต้องมีสมาธิ  มิฉะนั้นแล้วจะไม่

สามารถอ่านไพ่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  หลาย ๆ ท่าน อาจจะเคยผิดหวังกับการดูดวงโดยศาสตร์นี้มา

ทาง อ. สุรภา รับรองได้ว่า  ถ้าท่านลองมาตรวจดวงกับ อ. สุรภา โดยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนี้แล้ว  จะไม่

ผิดหวังอย่างที่แล้ว ๆ มาเป็นอันขาด ...........  แล้วท่านจะรู้ว่า  ศาสตร์แห่งไ่พ่ยิปซี พลิกชะตาชีวิต  ลิขิต

กรรม  เป็นเช่นไร  เชิญทุกท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเอง ที่นี่  อ. บุษกล โทร 086 685 2406

 


 


"ทำไม คนเราถึงต้องดูดวง"

 

เนื่องมาจากชีวิตของคนเรา  มันสับสน วกวน  มีขึ้นมีลง  มีสุขมีทุกข์  แล้วแต่ช่วงระยะเวลา  ถ้าในช่วง

ระยะเวลานั้นๆ เกิดดวงไม่ดี  จังหวะชีวิตไม่ดี  จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง  ดังนั้นการดูดวงจึงจำเป็นสำหรับคน

ที่กำลังประสบกับปัญหาต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  การงาน  ความรัก  ครอบครัว  ที่อยู่อาศัย  การเรียน  

การเงิน  หรือปัญหาชีวิตอื่น ๆ   


การดูดวง ไม่สามารถแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ก็สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้  และยังใช้เป็น

แนวทางในการกำหนดทิศทางชีวิตของเราได้  ในบางครั้งคนเราต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนจะทุกข์

ทรมาน  โศกเศร้า เสียใจ  สับสนวุ่นวายในชีวิต  สูญเสียกำลัีงใจ  ไม่รู้ว่าต้องจัดการกับชีวิตของตนเอง

อย่างไร  จึงต้องการที่ปรึกษา  ที่พึ่งทางใจ  หรือต้องการรู้ว่าชีวิตของตน จะดำเนินต่อไปอย่างไร  บาง

ครั้งการดูดวงก็สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้

 

 

 

อ. บุษกล ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ โทร 086 685 2406 

( กรุณาโทรนัดก่อนล่วงหน้า )


 

อย่าลืมกดไลค์ เฟสบุ๊คแฟนเพจให้ด้วยนะค่ะ